Verschillende operatietechnieken bij een hernia

Verschillende operatietechnieken bij een hernia

Ongeveer 5% van alle mensen met rugklachten heeft een hernia. De meeste van deze hernia’s, circa 80% verdwijnen vanzelf binnen 6-8 weken. Hierdoor wordt er in eerste instantie vaak gekozen voor niet opereren. Dit houdt in dat niet elke hernia geopereerd hoeft te worden. Ditzelfde geldt ook voor een stenose in de rug.

Uit verscheidene studies is gebleken dat de mensen die niet geopereerd zijn er na 2 tot 4 jaar significant slechter aan toe zijn dan mensen die zich wel hebben laten opereren. Ook als deze mensen hebben besloten zich pas na 6-8 weken te laten opereren.

Wanneer een Hernia opereren?

Er zijn verschillende operatie technieken voor het verwijderen van een hernia. De innovatieve PTED herniaoperatie die Herniapoli uit kan voeren, is een van deze modernste technieken van dit moment. Na het ontstaan van hernia symptomen en klachten is het advies om eerst 6 weken rust te houden en af te wachten of de hernia vanzelf verdwijnt. Is er sprake van uitval of verlammingsverschijnselen in bijvoorbeeld de benen? Dan is er een medische indicatie om een hernia operatie eerder uit te voeren. In dat geval kan het ook binnen de 6 weken. Ook is het belangrijk om niet te wachten met een operatie tot meer dan 6 maanden na het begin van de klachten. Dan is er namelijk een risico op verklevingen van de zenuwen met de hernia. Dit zal een hernia operatie bemoeilijken waardoor er meer kans is op littekenweefsel bij de plek waar de hernia is verwijderd.

Door de jaren heen hernia operatietechnieken verbeterd en verfijnd. We zetten op deze pagina de verschillende operatietechnieken voor je op een rij.

Klassieke en endoscopische herniaoperatie

De verschillen zijn goed weer te geven, als we onderscheid maken in 2 groepen. De klassieke herniaoperaties en de endoscopische herniaoperatie.

Klassieke herniaoperaties

Deze “open” hernia operaties vinden plaats onder een volledige narcose of ruggenprik, afhankelijk van de plek van de hernia in de rug of nek. De hernia wordt benaderd via de achterkant (dorsaal). Je kunt niet dezelfde dag naar huis en zal hiervoor opgenomen worden in het ziekenhuis. Deze operaties vallen onder de hoofdgroep “klassieke herniaoperaties” en worden als volgt onderverdeeld:

Microscopische herniaoperatie

Bij deze techniek wordt een snee van ca. 3-5 cm gemaakt. Deze techniek wordt in Nederland nog het meest toegepast als zijnde de standaard, door verzekeraars vergoede techniek. De stabilisatiespier bij de rug, de Musculus Multifidus, wordt losgemaakt en afgeschoven van de doornuitsteeksels van de ruggengraat. Dan gebruikt de arts een wondspreider en komt de microscoop boven de wond te staan. Hierna wordt een stukje bot verwijderd van de wervelboog, tezamen met de verbinding tussen de boog en de ligamentum flavum (een onderliggende boog). De uittredende zenuw en duraalzak (ruggenmergzak) worden naar de zijkant geschoven waarna de hernia kan worden verwijderd. In verschillende studies is gebleken dat er vaker blijvende rugklachten ontstaan, doordat de stabilisatiespier van de rug wordt losgemaakt.

Micro-tube herniaoperatie (MTD)

Deze operatie maakt gebruik van een microscoop waarbij de chirurg niet met een camera in de wond gaat. Het is afgeleid van de micro-endoscopische operatie. Bij deze operatie wordt een buisje geplaatst en onder microscopisch zicht wordt de operatie uitgevoerd. Deze techniek wordt steeds vaker in Nederland toegepast.

Open herniaoperatie of dorsale herniaoperatie

Deze operatie vindt plaats vanaf de achterkant (dorsaal) en meestal onder volledige verdoving/narcose. Soms wordt dit ook met een ruggenprik (spinale anesthesie) uitgevoerd. Er wordt ook een opname in het ziekenhuis gepland, je kunt niet dezelfde dag weer naar huis.

Micro-endoscopische herniaoperatie (MED)

Deze operatie wordt ten onrechte “endoscopisch” genoemd. Men gebruikt namelijk geen holle buis en endoscoop om de operatie uit te voeren. Er wordt een snee van ca. 1,8 – 2 cm in je rug gemaakt. Dan wordt er met een camera naar binnen gekeken en via beeldscherm kijkt de arts en voert deze herniaoperatie uit. Wel is dit minimaal invasief.

Endoscopische herniaoperatie, PTED

Dit wordt ook wel een PTED operatie (TESSYS techniek) genoemd. Hierbij wordt de hernia met behulp van een endoscoop benaderd via een klein sneetje in de zijde van je onderrug. Via de zijde kan vervolgens het foramen, de opening waardoor zenuwen uit het ruggenmerg naar buiten treden, worden benaderd. Aan weerszijden van wervellichamen zit deze opening. Afhankelijk van de exacte locatie van de hernia kiest de chirurg zijn benadering via de linker of rechterzijde. Deze techniek kan het best vergeleken worden met een kijkoperatie of sleutelgat operatie. Deze techniek word al jaren toegepast bij bijvoorbeeld het verwijderen van een meniscus uit de knie. Je wordt onder lichte sedatie gebracht. Daardoor kan De PTED operatie als dagbehandeling worden uitgevoerd. Dit betekent dat je dezelfde dag uit de kliniek wordt ontslagen. Doorgaans hebben patiënten al 2 uur na de operatie geen pijn meer.

In de jaren ‘70 werd deze techniek voor het eerst gepubliceerd in Amerika en Japan. Deze publicaties omschrijven de methode om rechtstreeks de tussenwervelschijf in te gaan. Men noemde deze methode ook wel “inside – out”. Eind jaren 80 is deze methode verder doorontwikkeld, waarbij er een klein stukje bot verwijderd wordt van de wervelkolom, waardoor het wervelkanaal rechtstreeks bereikt kon worden (intracanal methode).

Endoscopische PTED techniek

Via de Herniapoli worden hernia’s verwijderd met de PTED techniek. Deze afkorting staat voor:

P. Percutaan. De betekenis hiervan is: door de huid heen
T. Transforaminale. Dit houdt letterlijk in dat er via het foramen geopereerd wordt
E. Endoscopische. Een ingreep met behulp van een endoscoop.
D. Discectomie. verwijdering van hernia

PTED is een minimaal invasieve operatietechniek

Een endoscoop is een buis waarin een werkkanaal van 3,7 mm en een camera zit. Door dit werkkanaal wordt een grijp tangetje ingebracht. Door middel van een endoscoop kan er in het wervelkanaal naar de hernia gekeken worden. Dit zonder dat de stabilisatiespier hoeft te worden losgemaakt of stukjes bot verwijderd moeten worden. De endoscoop gaat naar de hernia via het zogenaamde Foramen welke aan weerszijden van een wervellichaam zit. De PTED methode is daardoor een zogenaamde minimaal invasieve operatietechniek

De operatie vindt plaats met een plaatselijke verdoving en een lichte sedatie en wordt als dagbehandeling uitgevoerd. Deze PTED operatie is wereldwijd al honderdduizenden keren uitgevoerd. Bij de Herniapoli voeren we endoscopische PTED hernia operaties uit bij mensen met een hernia of een foraminale stenose in de lage rug. Maar ook wordt dit uitgevoerd bij een teruggekeerde hernia (recidief hernia).

Voordelen van de PTED hernia operatie

Een endoscopische hernia operatie biedt talloze voordelen t.o.v. klassieke herniaoperaties.

 • Geen problemen met eventuele bloedingen
 • Minder kans op trombose, infecties of andere complicaties (bijv. zenuwletsel)
 • Minder intern littekenweefsel en dus minder kans op complicaties na de operatie dien ten gevolge
 • Minder revalidatie tijd doordat de operatie minimaal invasief onder lichte sedatie wordt uitgevoerd
 • Dagbehandeling waardoor je dezelfde dag naar huis kunt. De meeste patienten hebben al na 2 uur geen pijn meer
 • Zeer geschikt voor verwijdering van recidief hernia’s, vooral als deze in eerste instantie via de klassieke manier is uitgevoerd. Omdat de chirurg met de endoscopische techniek via de zijkant de hernia benaderd, heeft deze geen last van onder andere eerder ontwikkeld littekenweefsel
 • Plaatselijke verdoving met lichte sedatie en analgesie. Hierdoor is de operatie minder belastend en dus ook geschikt voor mensen met een slechte conditie
 • Geschikt voor verwijdering van een foraminale stenose welke met een traditionele techniek niet goed behandeld kan worden

Vergelijking herniaoperaties

Endoscopische operatie
 • 0,8 cm operatiewond
 • Littekens worden ontweken en ook minimale ontwikkeling van nieuw littekenweefsel
 • Opnameduur: zelfde dag ontslagen
 • Plaatselijke verdoving
 • Herstelperiode 3 – 6 weken
 • Bijna nihil risico op beschadiging van zenuwen, banden en spieren tijdens de operatie
Klassieke operatie via achterkant
 • 3,0 cm of grotere operatiewond
 • 10% kans op vorming van littekenweefsel
 • Opnameduur: minstens 1 of meerdere dagen
 • Algehele narcose
 • Herstelperiode 6 – 12 weken
 • Grotere kans op beschadiging van de M. Multifidus en rugklachten door instabiliteit van de rug

Als conclusie kun je dus wel stellen dat er vele voordelen zijn van de endoscopische operatie t.o.v. de klassieke herniaoperaties.

Hallo, hoe kunnen we u helpen?